Diego Silang Ipinanganak si Diego Silang noong ika-16 Disyembre 1730, sa Aringay, Pangasinan(bahagi ngayon ng La Union).Ang kanyang mga magulang ay sina Miguel Silang ng Aringay at Nicolasa delos Santosng Vigan, Ilocos (Ilocos Sur ngayon).

Hindi pinatay dahil bata pa, binihag siya ng mga Zambal at ginawang alipin,hanggang tinubos siya ng isang frayleng Recollect na misionario sa Zambales nuon.

Nagbalik siya sa Vigan at nagpatuloy bilang tagapagsilbi ng frayle.

Nakilala niya at napangasawa ang isang mestizang viuda, si Maria Josefa Gabriela Cariño, taga-Santa, Ilocos.

(Nasa ibaba ang kasaysayan ni Gabriela Silang.) Noong Septyembre 1762, nautusan si Silang na muling maglakbay sa Manila at hintayinang pagdating ng “Filipino,” ang galleon mula sa Acapulco, Nueva España (ang Mexicongayon).

Nasaksihan niya ang biglang sulpot ng hukbong dagat (navy) ng British, pinilitna sumuko ang pamahalaang Español sa Manila.

Nang tumanggi si Arsobispo Manuel Antonio Rojo, ang governador ng Pilipinas nuon, sumalakay ang mga British at pinagka-cañon ang Manila (Intramuros) mula noong Septyembre 24 hanggang masakop nilanuong sumunod na buwan, Octobre 6, 1762.

Noon nakita ni Silang na mahina at talunan ang Español.

Minsan, nautusan siyang magdala ng pahatid sa Manila.

Wala pang daan mula Viganhanggang Manila nuon kaya sakay sa isang bangka naglakbay si Silang.

Sa malas,nawasak ang bangka sa batuhan ng baybayin ng Bolinao, Zambales (bahagi ng Pangasinan ngayon).

Namatay lahat ng kasama ni Silang, nalunod o pinatay ng mga Zambal.